Uszkodzenie lub kradzież pojazdu.

Uszkodzenie lub kradzież pojazdu.

Odszkodowanie z AC, Odszkodowanie z OC, Warto wiedzieć o odszkodowaniach
Uszkodzenie lub kradzież pojazdu- zgłoszenie szkody w trakcie wypadku drogowego, kradzieży lub na przykład gradobicia zgłaszamy bezpośrednio do ubezpieczyciela. Za szkody wyrządzone podczas wypadku komunikacyjnego, odszkodowania dochodzimy z polisy OC sprawcy wypadku. Z kolei uszkodzenia typu gradobicie dochodzimy już z polisy AC. Najwięcej zdarzeń zakończonych poważnymi obrażeniami ciała bądź stratą osoby bliskiej notuje się podczas wypadków samochodowych. Wypadki te dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale i pasażerów, pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Zgodnie z prawem, każdy poszkodowany w efekcie wypadku drogowego może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. O takie odszkodowanie mogą się również ubiegać poszkodowani pasażerowie sprawcy wypadku. W razie przypadku śmiertelnego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Uszkodzenie lub kradzież pojazdu - O co można się ubiegać…
Read More