Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski

odszkodowanie za błąd lekarski
Odszkodowanie za błąd lekarski powstały w wyniku błędnej diagnozy lekarza, personelu medycznego lub nieprawidłowego leczenia. Za błąd lekarski uznaje się także zakażenia, odmowy udzielenia pomocy lub wyrządzenia szkody na rzecz pacjenta. Błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski, błąd w sztuce medycznej) to działanie lub zaniechanie, powodujące szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć). Odszkodowanie tego rodzaju jest zależne od tego, jak poważne konsekwencje finansowe oraz zdrowotne poniesiono w związku z zaniedbaniem. Do najczęstszych błędów lekarskich należą: zakażenia gronkowcem,urazy podczas porodu,błędne diagnozy onkologiczne,odmowa udzielenia pomocy medycznej Odszkodowanie za błąd lekarski rodzi konsekwencje prawne kiedy zaistnieją poniższe elementy: postępowanie osoby odpowiedzialnej (lekarza lub personelu medycznego) musi być niezgodne z zasadami wiedzy medycznejszkoda pacjenta musi wystąpić, jeśli jego wyniku doszło do śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności…
Read More