Kancelaria odszkodowawcza – dlaczego warto?

Kancelaria odszkodowawcza – dlaczego warto?

Warto wiedzieć o odszkodowaniach
Kancelaria odszkodowawcza to jeden z podmiotów, który zajmuje się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych. Prawnicy kancelarii ustalają podmiot, który jest zobowiązany do zapłaty, precyzuje i zgłasza roszczenia. Kancelaria odszkodowawcza także inicjuje i przeprowadza negocjacje z ubezpieczycielem lub innym odpowiedzialnym podmiotem. W razie potrzeby prowadzi także postępowanie reklamacyjne i podejmuje wszelkie konieczne czynności aż do uzyskania ostatecznego stanowiska. Kogo reprezentuje kancelaria odszkodowawcza? Kancelarie odszkodowawcze działają najczęściej w imieniu: osób, które poniosły szkodę m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy, na terenie gospodarstwa rolnego lub na skutek błędu lekarskiego,rodzin osób zmarłych w wypadku lub w wyniku błędu lekarskiegoosób poszkodowanych, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza może być bardzo pomocna także w przypadku, gdy w rodzinie miał miejsce śmiertelny wypadek.W takich sytuacjach dochodzenie należnego…
Read More
Uszkodzenie lub kradzież pojazdu.

Uszkodzenie lub kradzież pojazdu.

Odszkodowanie z AC, Odszkodowanie z OC, Warto wiedzieć o odszkodowaniach
Uszkodzenie lub kradzież pojazdu- zgłoszenie szkody w trakcie wypadku drogowego, kradzieży lub na przykład gradobicia zgłaszamy bezpośrednio do ubezpieczyciela. Za szkody wyrządzone podczas wypadku komunikacyjnego, odszkodowania dochodzimy z polisy OC sprawcy wypadku. Z kolei uszkodzenia typu gradobicie dochodzimy już z polisy AC. Najwięcej zdarzeń zakończonych poważnymi obrażeniami ciała bądź stratą osoby bliskiej notuje się podczas wypadków samochodowych. Wypadki te dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale i pasażerów, pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Zgodnie z prawem, każdy poszkodowany w efekcie wypadku drogowego może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. O takie odszkodowanie mogą się również ubiegać poszkodowani pasażerowie sprawcy wypadku. W razie przypadku śmiertelnego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Uszkodzenie lub kradzież pojazdu - O co można się ubiegać…
Read More
Uzyskanie odszkodowania jak to zrobić?

Uzyskanie odszkodowania jak to zrobić?

Warto wiedzieć o odszkodowaniach
Uzyskanie odszkodowania nie zawsze jest w stanie zrekompensować poniesione szkody. Zdarza się tak, że szkody zdrowotne są tak duże, że żadne pieniądze nie są stanie przywrócić pełnej sprawności. Nie mniej jednak wypłacone środki pomogą w zaspokojeniu potrzeb, które pojawiły się po wypadku. Uzyskanie odszkodowania - prawnik czy kancelaria odszkodowawcza? Warto powierzyć dochodzenie odszkodowania profesjonalnemu pełnomocnikowi. Może to być prawnik lub kancelaria odszkodowawcza. Dzięki przekazaniu sprawy do grupy specjalistów (kancelaria odszkodowawcza), samo prowadzenie sprawy może pójść dużo sprawniej. W obu tych przypadkach najważniejsze jest doświadczenie i wiedza wystarczające do prowadzenia sprawy zarówno przed ubezpieczycielem, jak i sądem. W czym pomoże nam pełnomocnik? Doradca ds. odszkodowań pomoże nam w analizie sprawy i zebraniu dokumentacji zaistniałego wydarzenia. Ustali on również jakie świadczenia i w jakiej wysokości należą się osobie poszkodowanej. Dobry specjalista pomoże…
Read More
Odszkodowanie z OC sprawcy – musisz wiedzieć

Odszkodowanie z OC sprawcy – musisz wiedzieć

Odszkodowanie z OC, Warto wiedzieć o odszkodowaniach
Odszkodowanie z OC, aby móc się starać o wypłatę odszkodowania, musisz podjąć właściwe kroki jeszcze na miejscu zdarzenia. Po pierwsze najważniejsze jest udokumentowanie zdarzenia. Dlatego podpowiadamy o czym należy pamiętać: policja, jeśli wymaga tego sytuacjawykonanie zdjęć z miejsca kolizji uzyskanie oświadczenia sprawcy wypadkuoświadczenia świadków, jeśli jest to możliwejeśli podczas wypadku Ty lub któryś z pasażerów ucierpiał i wymagana była pomoc lekarska, również dokumentacja lekarska/medyczna będzie niezbędna Komu należy się odszkodowanie z OC? Świadczenie to przysługuje każdemu poszkodowanemu, który nie był sprawcą wypadku. Warto dodać, że o takie odszkodowanie mogą się starać także pasażerowie sprawcy, którzy ucierpieli wypadku. O odszkodowanie nie może ubiegać się tylko sprawca wypadku sprawca wypadku. Zaniżone odszkodowania Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych nie jest jednak proste. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że firmy ubezpieczeniowe potrafią rażąco zaniżyć wysokość odszkodowania z…
Read More