Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy
Odszkodowanie za wypadek w pracy w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Uważa się za wypadek przy pracy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Pracownik uzyskuje prawo do wypłaty odszkodowania odszkodowania kiedy doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które jednak może ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku w wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje także w drodze do pracy lub w…
Read More