Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie zazwyczaj następuje w okresie zimowym. Zima powoduje wiele utrudnień nie tylko dla kierowców ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Duża masa śniegu często zostaje spychana z dróg prosto na chodniki. Drogowcy zajmując się odśnieżaniem dróg często zapominają o chodnikach. A jak wiadomo, na zaśnieżonym chodniku łatwo o wypadek.

Skutkiem takiego wypadku może okazać złamanie ręki, nogi, a nawet o wiele poważniejsze konsekwencje, ze śmiercią włącznie. Pamiętajmy o tym, że jeśli doszło do takiego wypadku, powinniśmy mieć świadków zdarzenia.

Aby starać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku, nie musi do niego dojść tylko zimą. Jeśli upadek na chodniku był spowodowany złym stanem np. kostki chodnikowej, również możemy starać się o odszkodowanie.

Innym rodzajem upadków mogą być miejsca w budynkach. Jeśli do wypadku doszło np. w sklepie bo nawierzchnia była śliska, wtedy również możemy starać się o odszkodowanie.

Kto odpowiada za chodnik?

Za chodnik i utrzymanie go w należytym stanie odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. Jeśli do wypadku doszło w mieście, zazwyczaj kierujemy sprawę do urzędu miasta. Jeśli zaś wypadek miał miejsce np. na osiedlu, wówczas sprawę kierujący do spółdzielni mieszkaniowej.

Obowiązek utrzymania chodników w czystości jest ustanowiony na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta mówi o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości wzdłuż której znajduje się chodnik, zlecił odśnieżanie firmie trudniącej się tym zawodowo, to w tym przypadku jest on zwolniony z odpowiedzialności. Za szkody wynikłe przez nieodśnieżenie chodnika będzie w tym wypadku odpowiadała firma a nie właściciel nieruchomości.

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie – pozew do sądu

Aby uzyskać odszkodowanie od miasta, gminy czy właściciela posesji należy złożyć pozew do sądu. Pozew taki wiąże się z wniesieniem opłaty sądowej. Opłata taka to minimalnie 30 zł a zasadniczo 5 proc. wartości sporu.

W pozwie należy podać czego oczekuje się od podmiotu odpowiedzialnego. Natomiast najczęściej chodzi tutaj o odszkodowanie, a w przypadkach ciężkich obrażeń nawet o przyznanie renty.

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie -udowodnienie szkody

Poszkodowany jest obciążony obowiązkiem udowodnienia powstania szkody. Właściwie rozumiemy to jako posiadanie świadków zdarzenia. Skutecznym sposobem jest dołączenie do pozwu zdjęcia oblodzonego chodnika lub powołanie się na zeznania świadków. Do pozwu warto dołączyć dokumentację medyczną. Można również dołączyć rachunki za koszta związane z leczeniem, jeśli takie posiadamy.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.