Pojęcie szkoda – jak sama nazwa wskazuje, termin odszkodowanie i zadośćuczynienie jest ściśle związane z pojęciem szkody. Niestety, w życiu bywa różnie i bez wsparcia firmy odszkodowawczej trudno czasem o zadowalającą rekompensatę za doznane straty.

Szkoda nie została ustawowo zdefiniowana w prawie cywilnym! 

Termin ten obejmuje jednak wszelkiego rodzaju uszczerbki w zdrowiu, dobrach rzeczowych lub interesach prawnie chronionych, w których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Zgodnie z tym założeniem, uszczerbki, które zainteresowany podmiot sam spowodował, nie są uznawane za szkody.

Rodzaje szkód – szkoda majątkowa i niemajątkowa

  • Szkoda majątkowa – czyli naruszenie majątkowych dóbr i interesów osoby poszkodowanej.
  • Szkoda niemajątkowa – inaczej krzywda. W rozumieniu prawa cywilnego są to wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji osoby poszkodowanej.
    Zaliczamy do tego również naruszenie jej dóbr i interesów, które nie wywołują reperkusji w majątku, ale na przykład wpływają na jej samopoczucie, wywołują cierpienia fizyczne lub psychiczne. Za przykład może tutaj być utrata dobrego imienia wskutek oszczerstwa.

Sposób oraz zakres naprawienia obydwóch rodzajów szkód został uregulowany w art. 361-363, 440-448 kodeksu cywilnego.

Za przykład może nam służyć; klient odniósł bardzo poważne obrażenia w wypadku samochodowym, włącznie z przerwaniem rdzenia kręgowego, złamane kończyny za które wspólnie udało nam się uzyskać dla niego bardzo wysokie odszkodowanie. W tym przypadku szkoda była rzeczywistą stratą (uszczerbek na zdrowiu).

Odszkodowania za błąd medyczny

Szkody możemy podzielić także w następujący sposób:

  • Szkoda na osobie.
  • Szkoda w mieniu.

Szkodą na osobie jest na przykład uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienie wolności, naruszenie czci osoby poszkodowanej.

Szkodą na mieniu jest z kolei jeśli poszkodowany doznał bezpośrednio szkody dóbr i interesów majątkowych. Tutaj pojęcie szkoda na imieniu wiąże się bezpośrednio ze szkodą majątkową.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.