Uszkodzenie lub kradzież pojazdu- zgłoszenie szkody w trakcie wypadku drogowego, kradzieży lub na przykład gradobicia zgłaszamy bezpośrednio do ubezpieczyciela. Za szkody wyrządzone podczas wypadku komunikacyjnego, odszkodowania dochodzimy z polisy OC sprawcy wypadku. Z kolei uszkodzenia typu gradobicie dochodzimy już z polisy AC.

Najwięcej zdarzeń zakończonych poważnymi obrażeniami ciała bądź stratą osoby bliskiej notuje się podczas wypadków samochodowych. Wypadki te dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale i pasażerów, pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Zgodnie z prawem, każdy poszkodowany w efekcie wypadku drogowego może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe.

O takie odszkodowanie mogą się również ubiegać poszkodowani pasażerowie sprawcy wypadku.

W razie przypadku śmiertelnego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.


Uszkodzenie lub kradzież pojazdu – O co można się ubiegać w

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta

W jakim czasie od wypadku możemy dochodzić odszkodowania?

W okresie 3 lat od momentu, w którym doszło do wypadku drogowego, pod warunkiem jednak, że sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym dla sprawcy wypadku.

Natomiast w przypadku kiedy wypadek śmiertelny zostaje zakwalifikowany jako przestępstwo, to poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń w czasu 20 lat od daty zdarzenia.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.

ODSZKODOWANIE Z OC

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Z WYPADKU OC

ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY – MUSISZ WIEDZIEĆ