Wypadek komunikacyjny – na polskich drogach każdego roku dochodzi do dziesiątek tysięcy kolizji oraz wypadków . Dlatego tak ważna jest wiedza dotycząca praw osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach. Otóż odszkodowanie należy się wszystkim osobom uczestniczącym w kolizji bądź wypadku, z wyjątkiem sprawcy zdarzenia.

 • kierowców
 • pasażerów
 • rowerzystów
 • pieszych
 • innych uczestników ruchu drogowego, którzy ucierpieli podczas wypadku

Wyjątek: osobie poniżej 13-go roku życia przysługuje odszkodowanie, nawet gdy była sprawcą zdarzenia, dlatego że według prawa nie można przypisać jej winy.

Uzyskujemy także dla klientów świadczenia w formie zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny, którzy utracili w wypadkach komunikacyjnych swoich bliskich.

O co możesz się ubiegać

 • Odszkodowanie jednorazowe – na pokrycie kosztów następstw wypadków: za pobyt w szpitalu, zakup leków, opieki medycznej, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych.
 • Odszkodowanie w tytułu utraconego dochodu – w przypadku gdy poszkodowany w wypadku nie może pracować lub
  jeśli poszkodowany w wypadku musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany w wypadku wymaga opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.
 • Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy i ból psychiczny, którego doznano podczas wypadku

Komu i za co wypłacane jest odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie po wypadku przysługuje wszystkim osobom, które nie ze swojej winy doznały obrażeń ciała. Odszkodowanie obejmuje także zwrot kosztów leczenia, dojazdu na leczenie, zniszczenia dóbr osobistych, a także możliwość ubiegania się o zwrot utraconego dochodu.

Warto wiedzieć, że jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia można wciąż ubiegać się o odszkodowanie. W takim przypadku świadczenia wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej: ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie np. ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej mogą starać się przede wszystkim najbliżsi członkowie rodziny:

 • małżonkowie
 • dzieci
 • wnukowie

Zadośćuczynienie przysługuje również osobom znajdującym się w związkach nieformalnych z osobą zmarłą, z którymi zmarły był w bliskich relacjach.

: małżonkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, a także osoby znajdujące się w związkach nieformalnych z osobą zmarłą, z którymi zmarły był w bliskich relacjach. Mogą oni zgłosić roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.